Det är Henrik Frisk, sjuksköterska vid Karolinska universitetssjukhuset, som har tittat på hur användningen av bärbara datorer påverkar hygien och potentiell smittspridning på den gastromedicinska avdelningen där han jobbar.

Alltid sprita händerna

Resultaten visar att personalen sällan spritar händerna när de växlar mellan att ta i patienterna och datorn. I vissa fall har datorn till och med använts med undersökningshandskar på.

– Den här tekniken kommer och vi måste lära oss att hantera den. Då är handhygienen alltid nummer ett, speciellt eftersom datorerna tenderar att bli allt mer patientnära, säger Inga Zetterqvist, hygiensjuksköterska på Smittskyddsinstitutet.

Enligt studien diskuteras sällan hygienrutiner när ny teknik introduceras. Samtidigt gör teknikens utformning att den ofta är svår att desinficera.

Specialkonstruerad teknik viktig

För att lösa problemet krävs först och främst bättre rutiner, men på sikt måste också mer av teknik som är specialkonstruerad för vårdens behov köpas in.

– Det måste finnas tangentbord som är avtorkningsbara och enkla att desinficera. Då gäller det att ställa krav på sådana vid inköp och upphandling, säger Inga Zetterqvist.