Skärande och stickande verksamheter kan sprida smitta och ge allergier men i dag finns inga krav på utbildning i hygien och smittskydd för yrkesutövarna. Verksamheterna faller under miljöbalken och tillsynsansvaret ligger på kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder.

Eftersom verksamheterna kan innebära risk för allvarlig blodsmitta föreslår Socialstyrelsen i en rapport till regeringen att en grundutbildning i smittskydd och hygien införs för dem som arbetar med akupunktur, tatuering, piercing, övriga kroppsförändringar, massage, fotvård, manikyr, pedikyr och nagelskulptering, fiskpedikyr, tandutsmyckning, hårdvård och diatermi.