90 procent av dem som söker vård via 112 ska få prata med en sjuksköterska inom åtta sekunder. Det målet har gällt sedan avtalet med Västra Götalandsregionen skrevs för tre år sedan. Men hittills har målet aldrig nåtts, berättar Sveriges Radio P4 i Skaraborg.

Svårt att rekrytera

SOS Alarm säger att det beror på att det är svårt att rekrytera sjuksköterskor eftersom det finns en generell brist.

– Under första året var man ganska nära att klara målet. Sedan har personalbristen gjort att det blivit sämre och sämre, säger Bengt Asplén, verksamhetschef på Ambualarm, som är regionens funktion för att övervaka ambulansalarmeringen, till Radio Skaraborg.

Bottenrekord i somras

I somras nådde SOS Alarm ett bottenrekord då inte ens en tredjedel fick prata med en sjuksköterska i tid.

Att SOS Alarm inte har nått målen har inneburit att de fått böta 1,8 miljoner kronor till regionen hittills och då är årets böter inte inräknade.

Kraven ökar

Ulrika Bergvall, verksamhetschef för vårdproduktion på SOS Alarm, säger att svårigheten att hitta sjuksköterskor är störst i storstäderna. Samtidigt blir det allt vanligare att landsting och regioner ställer krav på att de som ringer larmnumret ska få prata med en sjuksköterska inom en viss tid.

Som Vårdfokus berättade i förra veckan kräver Stockholms läns landsting i sin nya upphandling att sjuksköterskorna dessutom är specialistutbildade och har minst tre års erfarenhet av akutsjukvård.