I studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Dyslexia, ingick bara 22 män, men resultaten var mycket tydliga. De 9 män som hade dyslexi var mer impulsiva än andra i samtliga fall utom ett. De 13 männen utan dyslexi visade ingen ökad grad av impulsivitet.

Snabbt men fel

Impulsivt tänkande mättes med en serie tester. Det gällde till exempel att på en datorskärm hitta genom en labyrint. För impulsiva personer går detta snabbt, men blir ofta fel.

Impulsivitet är karaktäristiskt för vissa typer av psykiatrisk problematik och spelar en viktig roll för kriminalitet.

– Om man inte tänker sig för är det lättare att göra saker som man inte borde ha gjort. Är man dessutom påverkad av droger eller alkohol triggas impulsiviteten, säger Anna Dåderman, en av forskarna bakom studien.

Orsaken okänd

Även dyslexi spelar en roll för kriminalitet. Bland personer som sitter i fängelse har 40 till 70 procent dyslexi, jämfört med 6 till 10 procent av befolkningen i stort.

Vad kopplingen mellan dyslexi och impulsivitet beror på kan forskarna inte säga. Deras studie är den första som tydligt visar den här kopplingen hos vuxna, men det finns annan forskning som visar på liknande samband hos barn.