Både läkare och prefekterna för utbildningarna av biomedicinska analytiker och sjuksköterskor protesterar mot, vad de kallar, dräneringen av specialistsjukvård i Malmö. I en debattartikel i Dagens Medicin skriver företrädare för vården och för utbildningarna att både patienter, personal och studenter drabbas av att vård flyttas – framför allt från Malmö till Lund.

Ania Willman, prefekt för sjuksköterskeutbildningen, och Zoltan Blum, prefekt för utbildningen av biomedicinska analytiker i Malmö, har skrivit under artikeln.

– Det här påverkar våra studenters möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning i närområdet och gör på det sättet utbildningen mindre attraktiv, säger Zoltan Blum.

Svårt redan nu

Att hitta praktikplatser till studenterna är en svårighet redan i dag, och nu befarar prefekterna att problemen ska öka. Ania Willman tycker att politikernas och ekonomernas brist på framförhållning är irriterande

– Vi har redan nu schemalagt våren 2013 och får inte veta vad som ska hända förrän strax innan det händer, säger hon.

Ania Willman är också upprörd, inte bara som prefekt för utbildningen, utan som medmänniska och företrädare för sjukvården över hur patienter drabbas av att specialistkliniker flyttas från Malmö till Lund.

– Att slå ihop enheter på det sätt som man gör med till exempel strålbehandlingen och låta svårt sjuka och infektionskänsliga cancerpatienter åka mellan städerna är inte bra, säger hon.