Sedan augusti 2011 har sju länder: Belgien, Österrike, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Slovakien och Storbritannien rapporterat 167 fall av en specifik genotyp av Salmonella Stanley.

Nu har Smittskyddsinstitutet upptäckt åtta fall även i Sverige. De är rapporterade som smittade i Sverige och kommer från olika län i landet. De flesta insjuknade någon gång under de två första veckorna i september.

Smittskyddsinstitutet utreder de svenska fallen tillsammans med berörda myndigheter i Sverige och Europa.

I den europeiska utredningen har salmonella av just den här typen av utbrottsstammen påvisats i olika produkter av kalkon men även i kött från andra djurslag. Smittskyddsinstitutet följer utredningen tillsammans med Livsmedelsverket för att kunna spåra vad de svenska personerna kan ha smittats av.