En testbädd är en miljö i vård och omsorg där företag kan testa idéer i praktisk verklighet i samverkan med aktörer i hälso- och sjukvård och äldrevård.

Nu har Vinnova fått i uppdrag av regeringen att satsa 20 miljoner på 17 förstudier och fem projekt som gör det möjligt för företag att utveckla, testa och införa nya produkter, tjänster, processer och organisatoriska lösningar.

Testbäddarna finns över hela landet, från Norrbotten i norr till Skåne i söder, se länken till höger.