Utan att först ta kontakt med arbetstagarsidan har arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, sagt upp tjänstepensionsavtalet. Anledningen är att arbetsgivarna vill införa ett avgiftsbaserat system även för dem med inkomster över 34 125 kronor i månadslön.

– Redan 2007, en kort tid efter att det här avtalet tecknades, aviserade SKL att de var missnöjda med det förmånsbaserade systemet och att de i stället ville ha ett avgiftsbaserat system för alla, säger Kerstin Persson, chefsförhandlare på Vårdförbundet.

Vårdförbundet, och andra fackförbund inom kommuner och landsting, måste nu förhandla om ett nytt tjänstepensionsavtal inom ramen för OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd.

– SKL vill ha ett nytt avtal redan i slutet av december. Ett tjänstepensionsavtal innehåller många tekniska detaljer och det kommer att ta tid att få fram ett nytt avtal.

Det förmånsbaserade systemet, som innebär att man på förhand vet hur stor pensionen blir, har bara omfattat dem med inkomst över 34 125 kronor per månad. Arbetstagare med lägre månadslön omfattas redan av det avgiftsbaserade systemet.