Flest tonårsaborter gjordes i Gävleborgs län, 24 per tusen unga kvinnor, mot Jönköpings län där aborttalen var lägst, med 11,5 per tusen. Snittsiffran för landet är 19. Och få unga kvinnor mellan 15 och 19 år föder barn i Sverige, förra året bara sex på tusen kvinnor.

Kvinnor mellan 20 och 24 år gjorde flest aborter, 34 per tusen. Totalt gjordes 18 907 aborter av kvinnor mellan 15 och 44 år under det första halvåret 2012, det vill säga 20,9 per tusen kvinnor. Fyra av fem aborter gjordes före den nionde graviditetsveckan.