Tranbärsjuice har använts för att förebygga urinvägsproblem i decennier. Enligt en teori skulle ämnen i tranbären ha förmågan att hindra bakterier att få fäste i urinvägarna.

Ingen eller liten nytta

Oberoende Cochrane-institutet har regelbundet gått igenom de studier som finns. I den senaste uppdateringen har man samlat 24 studier där tranbärsjuice- eller tabletter har jämförts med andra behandlingar som vatten, antibiotika, lactobaciller, placebo eller ingen behandling alls.

Slutsatsen av dessa studier är att nyttan med tranbärsjuice är liten eller ingen alls.

Många avhopp

Forskarna pekar på att det finns problem med avhopp i de studier som gjorts vilket kan bero på svårigheter med att dricka två glas juice per dag under lång tid. I flera studier saknades också data om mängden av de aktiva ingredienserna i de preparat som testats.

Möjligtvis kan kvinnor med återkommande urinvägsinfektioner ha en liten nytta av tranbärsjuice, men bara om produkten innehåller den mängd aktiva ingredienser som rekommenderas, säger forskarna i en kommentar.