Varje år sker fortfarande olyckor där sjukvårdspersonal sticker sig på nålar och spetsar. Stress på grund av för hög arbetsbelastning kan bidra till det.

– Utvecklingen går åt rätt håll och antalet stick- och skärskador i vården minskar, men Vårdförbundet har en nollvision och där är vi inte. För att nå dit krävs ökad medvetenheten, till exempel om att alltid använda stickskyddade produkter, säger Stefan Lundberg, ombudsman på Vårdförbundet.

Ny föreskrift på väg

För att öka medvetenheten hos medarbetare och arbetsgivarna skickar nu Vårdförbundet, tillsammans med fackförbunden Kommunal och Vision, ut en enkät till 10 000 av förbundens medlemmar. Syftet är också att uppmärksamma att det kommer en ändringsföreskrift från Arbetsmiljöverket som ska börja gälla från maj 2013. Det är ett EU-direktiv om att förebygga stick- och skärskador som ska implementeras i svensk lagstiftning.

– Innan det träder i kraft vill vi undersöka styrkor och svagheter på arbetsplatserna i Sverige, säger Stefan Lundberg.

Frågor om säkerhetstänkandet

Undersökningen ska fånga in hur säkerhetstänkandet är – från förberedelse av provtagning eller injektion, till avslut och hantering av avfallet. De som svarar på enkäten ska ta ställning till 40 påståenden, bland annat om rutiner, stickskyddade produkter, avfall och om de själva har råkat ut för någon skada.

I undersökningen ingår undersköterskor, tandsköterskor och flera av Vårdförbundets medlemsgrupper – bland dem chefer, biomedicinska analytiker och sjuksköterskor inom ambulans- och operationsverksamhet.

– Vår förhoppning är att enkäten, tillsammans med intervjuer som redan har gjorts, ska ge oss kunskap om hur vi ska gå vidare för att komma närmre nollvisionen, säger Stefan Lundberg.