– Myndigheternas agerande i Ungern är mycket oroande. EU har slagit fast att det är varje kvinnas rätt att besluta var hon ska föda barn. Det är också mycket allvarligt från ett rättsligt och medicinskt perspektiv att en professionell yrkesutövare kan bli fängslad för att hon eller han bistår med sin yrkeskunskap vid en hemförlossning, säger Ingela Wiklund.

Ágnes Geréb är en internationellt erkänd nytänkare inom ungersk mödra- och förlossningsvård och en förebild för många i länder med samma auktoritära medicinska system som Ungern.

Kvinnor i Ungern har kunnat välja mellan att föda på sjukhuset eller hemma utan hjälp. Tills nyligen har barnmorskor varit förbjudna att hjälpa till vid hemförlossningar. Ágnes Geréb har gjort det i 17 år.

Experter på naturligt födande runt om i världen chockades då hon greps och häktades den 5  oktober 2010. Häktningen övergick sedan i husarrest.

I februari i år dömdes Ágnes Geréb till två års fängelse och tio års yrkesförbud för påstådda försummelser. Hon skulle ha börjat avtjäna sitt fängelsestraff i maj, men sökte nåd hos den då nyinsatta presidenten. Ännu har hon inte fått något besked.

– Överallt i världen dör kvinnor för att de inte har tillgång till hjälp av utbildade barnmorskor då de föder barn. Ungern går åt fel håll och man kan knappas påstå att denna politik bidrar till en minskad mödra- och barnadödlighet. I Ungern förvägrar man kvinnor rätten till professionell vård under förlossning genom den lagstiftning man har mot hemförlossningar, säger Ingela Wiklund.