Som Vårdfokus tidigare berättat skär universitetet i Uppsala ner antalet platser för specialisstsjuksköterskor, trots  att det råder en skriande brist på på dessa på Akademiska sjukhuset. Därför har nu cheferna inom kirurgin skrivit ett protestbrev till universitetet. De är oroliga för att den höga kompetens som behövs för att bedriva vården kommer att urholkas.

Björn Wikehult, programsamordnare för specialistsjuksköterskeprogrammet, har sett brevet och håller med om att det är synd att utbildningsplatserna skärs ner. Han förklarar det med att universitetets områdesnämnd har beslutat att ge mindre pengar till specialistsjuksköterskeutbildningarna.

– Problemet är att de inte förstår att vi inte kan ha så stora utbildningar som de kräver för att ekonomin ska gå ihop. Vi kan inte ta in fler än 15 till 20 studenter eftersom sjukvården inte kan ta emot fler på den verksamhetsförlagda utbildningen, säger Björn Wikehult.

Utbildningar stängs

En annan orsak till att utbildningsplatser läggs ner är att för få sökt till vissa av specialistutbildningarna. Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet har tidigare haft tio olika specialistinriktningar. Snart har de bara nio. Onkologiutbildningen stänger på grund av för få sökanden och specialistutbildningen i psykiatri riskerar att gå samma väg. Resten av utbildningarna försöker man klara genom att minska antalet platser.

– Stänger vi en utbildning är det svårt att starta den igen, säger Björn Wikehult.

Det är brist på specialistsjukstöterskor, ändå väljer områdesnämnden vid Uppsala universitet att dra ner på bidraget till specialistsjuksköterskeprogrammet. Varför?

– Det undrar vi också. Den förklaring vi får är att kurserna är för små. Men när de skär i bidraget måste vi göra dem ännu mindre. Skär de mer finns ingen annan utväg än att stänga utbildningar.