Utbildningsakuten är följden av den pilotstudie som genomfördes förra våren som visade goda resultat av ett utökat teamarbete. Tanken med utbildningsakuten är att alla personalgrupper i vården ska få bättre kunskap om varandras yrken och möjlighet att träna sina yrkesroller i en autentisk miljö.

– Jag tror att det blir väldigt värdefullt för alla i sjukvården att vi får möjlighet att träna mer tillsammans, säger forsknings och utbildningsdirektör Sune Larsson.

Studenterna på läkar-, sjuksköterske och andra vårdutbildningar ska göra det mesta av det praktiska arbetet, men handledarna dubbelkontrollerar alla bedömningar och planerade åtgärder för att undvika felbedömningar. Studenterna ska inte ta hand om akutens mest akuta patienter.

– Dessutom kommer studenterna att få större möjligheter till återkoppling, något som dessvärre är en bristvara, säger Sune Larsson.