Rotaviruset är mycket spritt och drabbar framförallt barn under fem år. Viruset orsakar magsjuka med frekventa kräkningar och sedan vattentunna diarréer och feber. Barnen är sjuka mellan fyra till sex dagar.

Rotarix är det första barnvaccinet utanför barnvaccinprogrammet som ingår i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller sedan den 28 september 2012.