Många nyutexaminerade sjuksköterskor känner sig oförberedda på ansvaret och otränade inför stressen i arbetet. De vill ha mentorer och strukturerade introduktionsprogram, visar en rapport från Lust-projektet, den longitudinella undersökning av sjuksköterskors tillvaro som pågår på Karolinska institutet i Stockholm sedan fler år tillbaka.

Oförberedda på ansvaret

Rapporten bygger på de öppna svar som 235 deltagare lämnade i en studie på 991 sjuksköterskor som tog examen 2006. Studien gjordes två år efter examen. Fokus i svaren låg på faktorer som kunde underlätta övergången mellan utbildning och yrke.

– I nästan varje uppsats ser vi en genuin strävan efter att bli kompetent i sitt yrke. Samtidigt som många faktorer motverkar en positiv start i yrket. Ansvaret är så otroligt mycket större än vad de är förberedda på, säger psykologiprofessorn Petter Gustavsson, vetenskaplig ledare för Lust-studien och en av föreläsarna på Gilla jobbet-mässan som avslutades i Stockholm i går.

Enligt Petter Gustavsson behöver utbildningarna ta större ansvar för att lära studenterna hantera stress och förbereda dem på sjuksköterskans vardagsansvar.

Få ställa dumma frågor

– Chefer och medarbetare behöver bli bättre coacher och acceptera att de nya är nya. Det ska vara tillåtet att ställa dumma frågor och att vila och återhämta sig under arbetet. Det måste finnas resurser att gå från ny till professionell, säger Petter Gustavsson.

Efter ett år i yrket hade var tionde sjuksköterska dagliga tankar på att byta yrke, enligt studien. Efter fem år hade den siffran visserligen sjunkit betydligt men andelen sjuksköterskor med utbrändhetssymtom hade ökat från 20 till 30 procent. Ju säkrare de kände sig i jobbet desto mindre tyckte de att lönen motsvarade arbetsinsatsen.

– Jag tror att många skulle skriva under på att "Jag älskar mitt yrke men avskyr mitt jobb". Vi måste fundera på hur vi behåller sjuksköterskorna och drar nytta av deras strävan att bli kompetenta, säger Petter Gustavsson.

Arbetsgivarna har mycket att lära

Agneta Jöhnk, chef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL, Sveriges kommuner och landsting, var en av dem som lyssnade på Petter Gustavssons presentation. Hon känner till Lust-studien sedan tidigare och tycker att det är spännande forskning.

– Jag tror vi har mycket att lära av detta. Att få till övergången mellan utbildning och arbete är viktigt. Att många känner det tufft får vi ta till oss. Det är väldigt viktigt med forskning som både arbetsgivare och fack kan diskutera tillsammans.