För andra året i rad satsar Vårdalstiftelsen på "Idéprovningen", ett verktyg för att identifiera och finansiera de bästa idéerna för att förbättra vård och omsorg. Stiftelsen vill att ny kunskap inom vård och omsorg ska komma i praktisk användning så fort som möjligt och prioriterar därför särskilt projekt som stärker kopplingen mellan forskning och vård.

Forskare, yrkesverksamma och andra som är insatta i ämnet bjuds in för att prova sina idéer. Fokus är åldrandet och psykiskt välbefinnande för sköra äldre. Projekten ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samverkan mellan forskare och verksamma inom vård och omsorg. Men det går bra att skicka in sin ansökan om att få förverkliga sin idé även om man inte har hittat någon samarbetspartner.