I en debattartikel i DN presenterar den särskilda utredaren Sofia Wallström huvuddragen för Läkemedels- och apoteksutredningen. Bland annat vill hon att apoteken ska ge patienter med särskilda skäl större möjlighet att få behålla samma mediciner, ett förslag som Vårdförbundet tidigare drivit tillsammans med farmacevtförbunden, Apoteksföreningen och Läkarförbundet.

– Utredaren tar upp ansatser som vi tycker är intressanta, speciellt vad gäller punkten om att få behålla samma läkemedel. Samtidigt är det väldigt vagt uttryckt. Var är flexibiliteten och på vems särskilda skäl ska de gälla? undrar Vårdförbundets vice ordförande Pia Arndorff.

"Grundproblematiken förändras inte"

Sofia Wallström föreslår också att perioderna i utbytessystemet bör förlängas. För att underlätta för apoteken bör den billigaste produkten utses för två månader i taget, i stället för en månad som gäller i dag. Det anser Vårdförbundet är otillräcklig.

– Grundproblematiken förändras inte. Kroniskt sjuka patienter som har haft samma mediciner länge måste ändå byta läkemedel upp till sex gånger per år, säger Pia Arndorff.

Söktjänst för läkemedel

Andra punkter som utredaren anser behöver förbättras är informationen. Dels genom att apoteken bör vara skyldiga att upplysa patienterna om var ett läkemedel finns att få tag i, men också via en öppen hemsida där allmänhet, apotekspersonal och förskrivare ska kunna eftersöka tillgängliga läkemedel på olika apotek.

I utredningen ingår även förslag på en ny modell för prissättning för originalläkemedel utan generisk konkurrens, samt krav på att apoteken ska hålla en rimlig lagerhållning.

– Det finns bitar som går åt rätt håll, men vi kan inte i nuläget inte säga om de tar alla de steg som vi tycker att de ska göra, säger Pia Arndorff.