Sverige har ett gyllene tillfälle att förbättra välfärden för ett stort antal människor och samtidigt göra betydande besparingar för staten, hävdar de två nationalekonomerna Lars Ljungqvist och Thomas J Sargent.

"Vårt reformförslag är enkelt; låt deltagarna i ­fas 3 välja huruvida de önskar fortsätta med nuvarande aktiveringsform eller i stället få utföra meningsfulla uppgifter inom offentligt finansierad vård och omsorg av människor och av miljön", skriver de på DN-ebatt.

Debattörerna ger flera exempel på de stora välfärdsvinster de anser skulle bli följden av en sådan reform, däribland att staten skulle spara in de 5 000 kronor per deltagare och månad som i dag går till dem som ordnar aktivering i fas 3.

"Ekonomisk teori ger stöd för sådana aktiveringskrav som ökar med arbetslöshets­periodens längd, men det finns inget skäl för att utesluta riktiga arbetsuppgifter som aktiveringsform, utan tvärtom. Framgång räknas i varje ytterligare långtidsarbetslös som återfår fotfästet på arbetsmarknaden", skriver de två.

Lars Ljungqvist är professor vid Handelshögskolan i Stockholm, och Thomas J Sargent, vid New York-universitetet.