Bakgrunden till att föreningen startade den suicidpreventiva webbplatsen för unga, i synnerhet unga män, var ett självmord som livligt diskuterades på det frispråkiga webbforumet Flashback för två år sedan. Efter en och en halv timmes diskussion, där flera deltagare hade uppmuntrat den självmordsbenägne unge mannen eller varit sarkastiska mot honom , hängde han sig.

13 000 unika besökare

– Händelsen visade att det fanns ett behov av stödjande platser på nätet där man kan diskutera självmord. Många unga män mår mycket dåligt och ofta är de väldigt ensamma, säger Carl von Essen, generalsekreterare i föreningen Psykisk hälsa.

Självmordsupplysningen öppnade på den självmordspreventiva dagen den 10 septemer i år. Under sin första månad besöktes weppblatsen av cirka 13 000 unika besökare. Förutom chatten, som är öppen på vardagkvällar och har varit fullbelagd sedan starten, har ett hundratal inlägg kommit till webbplatsen via mejl, bloggar och foruminlägg.

Under den första månaden chattade webbplatsens volontärer med 330 besökare. Av dem var det 59 procent som tog upp självmord eller självmordstankar. Den yngsta var bara tolv år. Cirka 42 procent av samtalen rörde psykisk ohälsa och 33 procent ensamhet.

Var fjärde under 18 år

Självmorden ökar i gruppen unga män mellan 15 och 24 år och är den enskilt största dödsorsaken bland män mellan 15 och 44 år. Vid direkta uttalanden då en person säger sig vilja ta sitt liv omedelbart är policyn att försöka ingripa och förhindra det. Till exempel genom att hjälpa larmcentralen att spåra personen. Det gjordes tre gånger under den första månaden.

 I omkring vart fjärde samtal uppskattade volontärerna att de hjälpsökande var under 18 år. Ungefär vart tredje samtal kom från pojkar eller män.

– Vi erbjuder medmänskligt stöd, inte terapi och behandling, säger Marie-Louise Söderberg, samordnare på föreningen Psykisk hälsa.

Webbplatsen drivs än så länge i projektform med ekonomiskt stöd från Allmänna arvsfonden.