Enligt Lis Mortensen på Dansk Sygeplejeråds avdelning Sjaelland har åtskilliga av de nyexaminerade från sjuksköterskeutbildningen i Roskilde fått frågor om sina föräldraplaner under anställningsintervjuerna. Hon uppmanar alla sjuksköterskor med sådana upplevelser att kontakta facket.

– Det är djupt beklämmande och definitivt olagligt om det är ett skäl att inte få anställning. Vi ska undersöka problemets omfattning. Hjälper det inte att ta upp det med personaldirektören får vi gå till politikerna, säger Helle Dirksen, ordförande för Dansk Sygeplejeråd Sjaelland, till förbundets tidning Synergi.

Enligt Henning Jörgensen, professor i arbetsmarknadsforskning vid Aahlborgs universitet, är arbetsgivarna ofta medvetna om att de inte har rätt att ställa den sortens frågor.

– När de ändå gör det är det för att de kan tillåta sig det i krisen som råder. Det är köparens marknad och de vill skydda sin ekonomi. Konsekvensen blir att kvinnor i barnafödande åldrar blir bortvalda, säger han till den danska sjukskötersketidningen.