En grupp svenska forskare har genom att studera antikroppssvaret på en grupp patienter som blivit bitna av fästingar i sydöstra Sverige och i trakterna kring Uppsala funnit att var tionde patient bär på antikroppar mot den tyfusliknande bakterien rickettsia helvetica.

I drygt hälften av fallen bar de samtidigt på antikroppar mot borrelia.

– En praktisk slutsats av vår studie är att det vid misstänkt fästingsmitta i många fall finns skäl att testa också för rickettsia helvetica. Det gäller i synnerhet när patienten har tydliga sjukdomssymtom, men proverna inte visar några tecken på borrelia, säger överläkaren Kenneth Nilsson vid Akademiska sjukhuset och Falu lasarett till UNT.se.

Penicillin biter ofta bra på borrelia men vid infektion med rickettsia helvetica krävs andra typer av antibiotika.

Fynden presenteras i en onlineartikel i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases.