Det uppger Norrbottens läns landsting i en anmälan om det inträffade som skickats till produktleverantören, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.

Det handlar om en kvinna vars tidigare graviditet och förlossning hade registrerats i datorprogrammet Partus på ett så kallat reservnummer, ett tillfälligt personnummer som tilldelas asylsökande i avvaktan på eventuellt uppehållstillstånd, eftersom hon då var asylsökande. Sedan kvinnan hade fått sitt riktiga personnummer skulle uppgifterna under de olika numren slås samman. Vid sammanslagningen försvann all information om kvinnans tidigare graviditet och förlossning ur journalen.

När landstinget utredde vad som hade hänt visade det sig att tolv asylsökande till hade drabbats av liknande bortfall av journalinformation i samband med att deras olika personnummer slogs samman.

Enligt landstinget är den troliga orsaken till missödet att det är något fel på själva datorprogrammet och att det dessutom står fel i bruksanvisningen.

Programmet används fortfarande men den felaktiga funktionen är avstängd enligt leverantörens anvisningar.

Till dess att företaget har rättat till felet görs alla sammanslagningar av personnummer manuellt.