Priset delades ut på tisdagskvällen under invigningen av Flisa-kongressen som i år hålls i Norrköping. I Pontus Albertssons ställe togs priset emot av Ronny Friberg, avdelningschef för ambulansen i Umeå.

Den utryckningsförarutbildning som har tagits fram i Västerbotten bygger på en insiktsbaserad metod. Med hjälp av ett webbaserat analysverktyg, Dart, kan föraren analysera sitt eget beteende i riskfyllda moment.

Dart-systemet samlar en mängd olika data från fordonet, som hastighet och positionering, och filmar samtidigt utryckningskörningen. Filmen kan sedan föraren gå igenom tillsammans med en handledare och diskutera vad som kan förändras.

Avsikten är förstås att få säkrare utryckningar, för ambulanserna men även för medtrafikanterna.

Utbildningen har visat sig påverka ambulansförarna positivt. De kör i lägre hastigheter, med säkrare avstånd och med en mer realistisk syn på sitt kunnande.

Så här lyder juryns prismotivering: "Pontus Albertsson och medarbetare har initierat forskning och metodutveckling kring ett mycket angeläget trafik- och patientsäkerhetsområde inom ambulanssjukvården. Arbetet med insiktsbaserad utbildning för säkrare ambulanstransporter har krävt såväl nytänkande, stort engagemang och långsiktighet."