Eldsjälen bakom projektet är onkologsjuksköterskan Malin Backman på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

– Det finns så mycket att vinna på att vara fysiskt aktiv, i den utsträckning man kan. Det finns de som vill och klarar att träna mycket varje dag och det finns andra som kan ha stor hjälp bara av att få komma upp och gå en kort promenad, säger hon.

Patienterna frågar

Idén föddes för några år sedan när Malin Backman märkte att patienterna ställde frågor om träning och att många av sjuksköterskorna och läkarna inte hade några bra svar att ge. Hon genomförde en undersökning bland onkologsjuksköterskor om deras erfarenheter och attityder till att arbeta med fysisk aktivitet för cancerpatienter.

– Eftersom många av sjuksköterskorna inte har tillräckligt goda kunskaper om hur träning påverkar patienterna leder det till att de inte ger råd eller att de är osäkra på vilka råd de ska ge, säger Malin Backman.

En del av behandlingen

Uppbackad av chefer och kolleger har hon nu under ett par års tid arbetat med att få till stånd det aktivitetsrum som invigdes i går och som ligger i anslutning till vårdavdelningarna på Radiumhemmet.

Dessutom har personalen på onkologavdelningarna haft en utbildningsdag om fysisk aktivitet vid cancer. Målet är att fysisk aktivitet ska vara en del i behandlingen från i höst. Det ska diskuteras på ronderna och tas upp i dokumentationen.

En sjukgymnast kommer att finnas i aktivitetsrummet en stund varje dag för att instruera patienterna och göra upp individuella träningsprogram som de även kan fortsätta med hemma.

Bättre överlevnad

– Träning ökar både det fysiska och psykiska välbefinnandet. Cancerpatienter kan minska trötthet, oro, ångest, illamående och den försvagning av muskler som sker snabbt när man inte rör på sig, förklarar Malin Backman.

Genom att patienterna blir starkare klarar de också behandlingarna bättre och det skulle kunna innebära att man till exempel inte behöver sänka doserna vid olika cancerterapier. I förlängningen skulle det kunna leda till bättre överlevnad.