Eftersom kvinnan har en funktionsnedsättning som gör att hon har problem med att hålla ordning på saker och ting använder hon ett fickminne som stöd. Det hade hon tänkt göra även vid besöket hos läkaren. När hon efter samtalet sa till läkaren att hon kommer att använda det nästa gång, fick hon till svar att det inte var tillåtet.

Man hade på arbetsplatsen kommit överens om att patienter inte får spela in samtal. Eftersom det är så lätt att klippa och klistra skulle det kunna användas emot personalen på mottagningen.

Kvinnan skriver i sin anmälan till diskrimineringsombudsmannen att det för henne innebär att hon har fråntagits rätten att använda ett hjälpmedel som hjälper henne att få bättre ordning på vad som sagts.