I juni betalades den nya lönen ut för yrkesgrupperna. Det handlar om i genomsnitt 1 200 kronor för sjuksköterskorna.

Satsningen är en del av Region Gotlands jämställdhetsarbete. Vårdförbundet Gotland har i samarbete med arbetsgivaren identifierat snedfördelning av löner inom vissa grupper. Regionen valde att satsa på just sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Ett första steg

Linda Eklund, ordförande för Vårdförbundet Gotland välkomnar uppräkningen.

– Det är glädjande att Region Gotland höjer lönerna med 4,2 procent och att de tar ansvar för jämställdhetsarbetet. Men vi ser det här som ett första steg i en bredare satsning där även specialistkunskaper uppvärderas. Vår känsla är att Region Gotland halkar efter övriga landets löner.

Har haft frågor

Enligt henne har medlemmarna reagerat positivt men samtidigt har en del ställt sig frågande till hur höjningen har fördelats. Det gäller framför allt de som inte fick del av kakan, det vill säga barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor – men också sjuksköterskor har haft frågor.

– De har undrat hur arbetsgivaren tänkte, många av våra medlemmar känner ju sig felvärderade, säger Linda Eklund.

Vårdfokus har utan framgång sökt ansvariga på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Gotland.