Regeringen vill att sjuksköterskeutbildningen byggs ut med totalt 485 nybörjarplatser, fördelat på 415 platser 2013, 30 platser 2014 och ytterligare 40 platser 2015.

Men några nya pengar kommer inte att inrymmas i den höstbudget som presenteras den 20 september, så hur det ska lösas är upp till varje lärosäte.

Vägrar prioritera 

Som Vårdfokus tidigare berättat lovade utbildningsminister Jan Björklund så sent som förra hösten 700 nya platser på sjuksköterskeutbildningarna. Inte heller den gången tillsköts några extra pengar. Hittills har universiteten och högskolorna därför vägrat att prioritera just dessa utbildningar.

På Högskolan Väst säger rektorn Kerstin Norén att de har ett budgetunderskott på flera miljoner. För dem innebär den närmaste framtiden färre sjuksköterskeutbildningsplatser än tidigare.

19 lärosäten

Regeringen har gjort en lista över lärosäten som ska utbilda fler sjuksköterskor. Bland de 19 finns Göteborgs universitet, Ersta Sköndals högskola, Mittuniversitetet och Högskolan i Halmstad.

Högskolan Väst finns däremot inte med och rektor Kerstin Norén är inte förvånad.

– Nej, det visste vi – och det trots att vi har gjort vår hemläxa och presenterat intyg från praktikgivare om att det finns praktikplatser till fler studenter.

Varför inte hennes högskola ska utöka antalet platser har hon en uppfattning om – och det är inte för att antalet sjuksköterskor i området är tillräckligt många.

– Tvärtom. Här råder verkligen sjuksköterskebrist. Det här är regeringens sätt att visa att man inte vill att små högskolor ska finnas, säger Kerstin Norén.