I Jämtlands län insjuknar varje år ungefär 400 personer i stroke. För att frigöra platser för rehabilitering på sjukhuset i Östersund ska de som bor nära, inom fem mils radie, kunna åka hem direkt från akutmottagningen.

I stället för att läggas in på sjukhuset och få sin rehabilitering där, ska de få 30 dagars rehabilitering i hemmet av ett mobilt stroketeam.