I oktober nästa år går landstingets avtal med nuvarande operatören SOS Alarm ut.

Dagens krav på sjuksköterskorna som svarar i telefonen är tre års erfarenhet i yrket. I den nya upphandlingen, som nu har inletts, måste de vara specialistutbildade och ha minst tre års erfarenhet av akutsjukvård. Dessutom måste en läkare finnas på plats dygnet runt, för att höja den medicinska kompetensen.

I ett pressmeddelande, säger Gustav Ohlén, enhetschef vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen:

"Vi kommer att fortsätta det arbete som redan pågår med att minimera tiden för hela vårdkejdan – från första samtalet till dess att patienten får rätt vård på rätt plats – därför ställer vi utökade krav på en kommande leverantör som kan fortsätta det arbetet".

Det är tredje gången som tjänsten upphandlas. Sista dagen att lägga anbud är den 19 november och beslut om vilken operatör som får ansvaret beslutas i februari nästa år.