Hösten är här och allehanda virus- och bakterieinfektioner sprids överallt där människor är: på bussar, arbetsplatser och skolor. Den nya kampanjen mot överanvändning av antibiotika tar avstamp just i höstinfektionernas gissel. Bakom webbsidan står Samverkan mot antibiotikaresistens, Strama, och Sveriges kommuner och landsting, SKL.

I ett lättfattligt webbprogram informeras användaren och får ta ställning till olika påståenden kring medicineringen. Det generella budskapet är att mindre allvarliga infektioner går över av sig själva utan antibiotika. Även om symtomen är obehagliga och jobbiga så är det bästa i förlängningen att avstå.

Överdriven konsumtion av antibiotika leder till resistenta bakterier, vilket gör det svårare att behandla infektioner i framtiden. Till exempel visar en karta hur det ser ut i Europa med resistensen mot en vanlig tarmbakterie. Sverige har än så länge inte så höga siffror men ligger trots allt sämre till än både Norge och Finland.

Antibiotikaanvändandet i Sverige har gått ner de senaste åren, men fortfarande förskrivs alldeles för mycket för att det ska vara sunt ur ett längre perspektiv, står det att läsa. Det är storstäderna som står för den högsta användningen. Motsatt förhållande råder i Jämtland och Västerbotten.