På sidan finns lättillgänglig information om vad de nationella riktlinjerna rekommenderar inom tobaksavvänjning. Bland annat finns stöd och råd vad gäller telefonrådgivning, webb- och datorbaserad rådgivning samt riktlinjer för hur och när olika läkemedel bör rekommenderas.

Syftet med projektet är att stödja hälso- och sjukvårdens personal med att införa de nationella riktlinjerna om sjukdomsförebyggande metoder  i verksamheten.

Under hösten kommer även liknande sidor om fysisk aktivitet och alkohol att läggas upp på webbplatsen.