I samband med en granskning av vårdgivare som erbjuder kognitiv beteendeterapi, KBT, via internet har Datainspektionen stött på patrull.

Bland de granskade vårdgivarna finns två privata aktörer som erbjuder KBT-behandling via internet. Behandlingen är standardiserad och sker enbart via webben. Under behandlingstiden skickar vårdgivaren allmänna välmåendetips via e-post, påminnelser samt svarar på frågor. Patienten har ingen annan kontakt med vårdgivaren, som varken tar anamnes eller för journal.

Datainspektionen frågar nu Socialstyrelsen om vårdgivare i den här sortens verksamhet är vårdgivare som det definieras i patientdatalagen.