I tidigare studier har man sett att tau och betaamyloid, proteiner som finns i ryggvätskan, är förändrade vid Alzheimers sjukdom jämfört med friska kontroller. Men fler biomarkörer behövs för att särskilja alzheimer från andra demensformer.

I en ny studie, publicerad i Archives of Neurology, har forskarna genom att undersöka ett nytt protein (alfa-synuklein) kunnat skilja patienter med Alzheimers sjukdom från patienter med lewykroppsdemens och parkinsondemens.

I studien, som är gjord på Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, studerades biomarkörerna beta-amyloid, tau/fosforylerat tau, alfa-synuklein och neurofilament i över 450 likvorprov. Neurofilament bidrog till att forskarna kunde skilja mellan personer med Parkinsons sjukdom och de med parkinsonliknande sjukdomar. Proteinet alfa-synuklein var däremot bara något sänkt vid parkinson och parkinsonliknande sjukdomar, jämfört med friska kontroller.

En av forskarna, neurokemisten Annika Öhrfelt vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, poängterar betydelsen av att kunna separera de olika typerna av demens och parkinsonsjukdomar, framför allt i ett tidigt skede, och ser fram emot vidare forskning.

– Med rätt diagnos kan läkmedelsbehandling dämpa symtomen. Därför vill vi göra uppföljningsstudier för att undersöka om markörerna neurofilament och alfanuklein har klinisk nytta för att särskilja demens och eller parkinsonism även tidigt i sjukdomsförloppet.