– Äntligen någon som förstår att patientfokus är viktigt för att uppnå en bra vård. Det här är frågor vi brinner för, de är en viktig del i att skapa en bättre vardag för personer med diabetes, säger Anders Lönnberg, ordförande i Stockholms diabetesförening och Diabetesorganisationen i Sverige.

Trots reformer och satsningar på att stärka patientens delaktighet visar flera undersökningar att svensk hälso- och sjukvård fortfarande rankas lågt utifrån just delaktighet och tillgång till information. Att ett patientfokus saknas i de nationella riktlinjerna har Sveriges diabetesföreningar ansett länge.

Egenvård är en stor del i diabetesbehandlingen. Det kräver delaktighet och att vården utgår från varje persons egna behov.

– Vi har i egna studier sett att hälften av alla med typ 2-diabetes inte känner sig huvudansvariga för sin egen diabetes. Hur ska man då uppnå bra behandlingsresultat, säger Anders Lönnberg.

Flera utvärderingar har visat att implementeringen av riktlinjerna inte fungerar effektivt. Men ingen av utvärderingarna har haft särskilt fokus på patientperspektivet. Efter att ha gjort en förstudie gör Riksrevisionen nu en granskning för att se om statens styrning genom de nationella riktlinjerna främjar en vård utformad efter patientens behov, bland annat möjligheten att vara delaktig i sin vård.

Diabetesföreningarna säger sig gärna vilja bistå med sin kunskap och erfarenhet om de brister som finns.

Riksrevisionen räknar med att publicera en rapport över granskningen i februari.