– Åtgärder för att förhindra luftburen smitta under operation har undersökts och diskuterats i över hundra år och det är många som har uppmärksammat behovet av en sammanfattning av hur dagens experter ser på problemet, säger Anna Hambraeus, tidigare överläkare i vårdhygien vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och ordförande i SIS kommitté Renhet i operationsrum.

Frågan har blivit särskilt aktuell eftersom många sjukhus håller på med renoveringar och nybyggnation av operationsrum. Nu finns alltså en standard för hur man bygger för att förhindra smittspridning.

Avsikten är att specifikationen ska fungera som ett stöd i arbetet med att förebygga spridningen av luftburen smitta till patient och medicinteknisk utrustning. Den beskriver funktionskrav och ger vägledning till teknisk utformning av ventilation, och anger även metoder för utvärdering av ventilationens förmåga att avlägsna föroreningar ur luft, främst mikroorganismer.

I gruppen som tagit fram den nya standarden har det funnits deltagare bland annat från Svensk förening för vårdhygien, industri, fastighetsförvaltare, KTH och Chalmers.