– Att inte prioritera vården och behovet av ökad kompetens är fruktansvärt, säger Sineva Ribeiro.

Hon påpekar att det saknas specialistsjuksköterskor inom många områden.

– Inte minst inom äldrevården, ett område som sägs ligga bland annat Kristdemokraterna varmt om hjärtat. Vi har en skriande brist på sjuksköterskor som är experter på den äldre människans behov och demenssjukdomar.

Endast 17 procent av sjuksköterskorna i äldrevården har någon form av specialistutbildning.

Totalt sett har andelen specialistutbildade sjuksköterskor sjunkit från 67 till 48 procent under de senaste 20 åren, enligt Socialstyrelsen. Farhågorna är stora för att andelen sjunker ytterligare eftersom många specialistsjuksköterskor går i pension de närmaste tio åren.

– Vi måste få till en reform som gör att sjuksköterskor som specialistutbildar sig får betalt, säger Sineva Ribeiro.