Min guide till säker vård är en handbok för patienter som har eller kan komma att få upprepade kontakter med vården. Den innehåller råd och information som ska öka patientens delaktighet och därmed göra vården säkrare.

Nu har Socialstyrelsen översatt handboken till tio olika språk, däribland arabiska, engelska, finska, persiska och spanska. Det finns också en version på lättläst svenska som tagits fram för de omkring 25 procent av Sveriges vuxna som är så kallat svaga läsare.

Enligt Socialstyrelsen finns bland dem personer med annat modersmål än svenska, med funktionsnedsättning, dyslexi eller en demenssjukdom.

Guiden finns att ladda ned från Socialstyrelsens hemsida (se länk till höger om artikeln).