Redan i juni 2009 fick spermabanken Ceros reda på en att ett av donatorns barn fötts med sjukdomen neurofibromatos typ 1. Trots detta dröjde det över ett och ett halvt år innan informationen gick ut, enligt nyhetsbyrån TT.

Under tiden inseminerades ytterligare två kvinnor. En av dessa lever i dag med ett sjukt barn. Mannen är far till totalt 43 barn, varav 18 bor i Sverige och Norge.

Enligt regelverket ska alla kliniker som köpt säden informeras omedelbart när en sjukdom upptäcks. Därefter ska sperman sluta användas omgående, något som inte gjordes i detta fall.

Neurofibromatos typ 1 kan ge flera olika symtom, bland annat hudfläckar och vårtor, synsvårigheter samt skolios och skelettmissbildningar. De vanligaste symtomen är dock inlärningssvårigheter.