Efter att ha konstaterat 148 fall av harpest i Norrbotten hittills i år uppmanar nu Smittskyddsinstitutet lokalinvånare och besökare till försiktighet.

Utbrottet är ovanligt stort både när det gäller antal insjuknade och den geografiska spridningen. 

Det slår länets rekordår 2008, då 52 fall anmäldes, med råge. Anmärkningsvärt är också att många sjuka drabbats av långdragen lunginflammation och torrhosta, symptom som i vanliga fall är mycket ovanliga.

Då både lingonsäsong och älgjakten stundar rekommenderar Smittskyddsinstitutet alla som ska ge sig ut i skog och mark att använda myggmedel samt heltäckande kläder. Vid all direktkontakt med gnagare krävs handskar och skydd .