Studien, som publiceras i Lancet i dag, är en metaanalys av 13 befolkningsstudier gjorda mellan 1985 och 2006 i Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Belgien, Nederländerna och Storbritannien.

Det visade sig att de som uppgav att de hade mycket stress på jobbet med höga krav kombinerat med en låg grad av kontroll hade en förhöjd risk att drabbas av hjärtinfarkt med 23 procent.

Tidigare studier om hur höga krav/låg kontroll på jobbet påverkar risken att få hjärtsjukdom har inte visat så entydiga resultat.