Enligt Smittskyddsinstitutet har smittan med största sannolikhet skett i Centraleuropa, i Schweiz, Tyskland eller Norditalien.

Risken att smittas i Sverige är mycket liten och de smittskyddsrekommendationer som redan finns ändras inte.

Första gången dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis, påvisades i en räv i Sverige var i februari 2011. Fyndet, som uppmärksammades stort i medierna, ledde till utökad provtagning på rävar varefter parasiten hittades hos ytterligare tre rävar på tre skilda platser i landet.