Under det pågående utbrottet i den amerikanska nationalparken har minst sex personer smittats och två personer avlidit. Eftersom parken har miljontals besökare varje år befaras ännu fler vara smittade, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Parkmyndigheten i Kalifornien har nu stängt fasta tältläger i Yosemite. Det kan ta flera veckor innan virussjukdomen, som drabbar framförallt njurarna och lungorna, märks. Människor som bott i parken under sommaren uppmanas nu att vara vaksamma på symtom som andningsbesvär och feber.

Hantaan tillhör samma grupp av virus som den svenska sorkfebern, men har en dödlighet på 30 till 40 procent. Vår inhemska variant har omkring en halv procents dödlighet.

Människor smittas genom inandning av damm som innehåller viruset, som utsöndras i gnagarnas avföring.

Med intensivvård kan en del patienter räddas men det finns än så länge inget botemedel.