Efter fyra år på stolen lämnade Sören Olofsson vid årsskiftet sin tjänst som regiondirektör i Skåne, efter att bland annat ha genomfört den hårt kritiserade sammanslagningen av de båda universitetssjukhusen i Lund och Malmö.

Hans efterträdare blir med stor sannolikhet Jonas Rastad som i dag är landstingsdirektör i Västerbotten. Han är 61 år och kommer ursprungligen från Stockholm. Han är läkare och har disputerat i anatomi. Under 18 år har han arbetat som kirurg vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och 1999 utnämndes han till professor i kirurgi vid Uppsala universitet.

Jonas Rastad har även varit sjukhuschef vid Länssjukhuset i Kalmar mellan 2008-2011. Han har under flera års tid arbetat som chef inom olika verksamheter på läkemedelsföretaget Astra Zeneca, vilket inneburit arbete i Japan, USA och England.