Fler vidareutbildade specialistsjuksköterskor behövs särskilt inom barn-, intensivvård och operation. Totalt omfattar Alliansens satsning 3 000 specialistsjuksköterskor. Utslaget på hela gruppen innebär det 1 500 kronor mer per månad, men lönepåslaget kommer att fördelas individuellt.

– Det här känns bra. Vi har jobbat hårt och intensivt för detta och lyckats få politikerna att lyssna. Och många medlemmar har lyft problematiken i vården. Satsningen är på rätt väg, men det finns mycket kvar att göra, säger Eva Nowak, Vårdförbundets ordförande i Stockholm.

Alliansen motiverar sin extrasatsning med att många sjuksköterskor tjänar för dåligt i förhållande till sin kompetens, framför allt de erfarna specialistsjuksköterskorna.

– Den sammanpressade lönestrukturen i vården har lång tradition, men dåliga traditioner är till för att brytas. Om unga människor ska vilja bli sjuksköterskor, vidareutbilda sig och bidra till att utveckla vården, då måste det bli möjligt att göra lönekarriär som sjuksköterska, säger Anna Starbrink (FP), produktions- och personallandstingsråd i Stockholms läns landsting.