Enligt P4 Radio Stockholm anser han att det blir svårt att driva liknande fall om hovrättens friande dom står fast.

Tidigare har även advokat Jan Freij, som företräder den avlidna Emil Linells anhöriga, sagt samma sak.

– Det här är ett så principiellt intressant och viktigt mål att jag tror att det kommer att tas vidare ända upp till Högsta domstolen, sade han till Vårdfokus under hovrättsförhandlingarna.

Det är åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg som tar ställning till om man ska be Högsta domstolen att pröva fallet.