Propplösande behandling redan i ambulansen, blodfettssänkande statiner och ballongsprängning är tre exempel på betydelsefulla metoder som har bidragit till de positiva siffrorna. År 2002 dog 13 000 personer i akut hjärtinfarkt, 2011 hade det sjunkit till 8 500, enligt statistik från Socialstyrelsen som Hjärt–Lungfonden har sammanställt.

– Forskningsframsteg som har lett till nya behandlingar gör att betydligt fler överlever en hjärtinfarkt i dag. Nästa utmaning är att forska fram exempelvis ett vaccin mot själva sjukdomen i stället för att bara behandla symtomen, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd, i ett pressmeddelande.

Fakta hjärtinfarkt

  • 30 500 personer drabbas av hjärtinfarkt i Sverige varje år. Det innebär att varje dag får fler än 80 personer hjärtinfarkt.
  • 8 500 personer dör i hjärtinfarkt varje år. Det gör hjärtinfarkt till den enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige för både kvinnor och män.
  • Hjärtinfarkt innebär stora kostnader för samhället. Den totala kostnaden för hjärt-kärlsjukdom i Sverige år 2010 uppgick till 61,5 miljarder kronor, vilket motsvarar 6 559 kronor per invånare.
    (Källa: Hjärt–Lungfonden)