Fler barn i skola och förskola och fler äldre i omsorg gör att kostnaderna ökar i kommuner och landsting. Samtidigt som tillväxten är låg. I år växer BNP med 1,5 procent och nästa år med 2,5 procent.

I år räknar ekonomerna på arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, med att klara ett nollresultat och nästa år gå med ett litet plus. Men sen blir det kärvare.

– Det är nu tydligt att vår sektor kommer att behöva hantera kraftiga kostnadsökningar. Det demografiska trycket ökar från 0,5 till 1,0 procent i kommunerna fram till 2015, och ökar något från en redan hög nivå i landstingen, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Han konstaterar samtidigt att många sjukhus, skolor, simhallar och vatten- och avloppsanläggningar runt om i landet är i stort behov av renoveringar.