Mest minskade försäljningen i Västra Götaland, Stockholms och Jönköpings landsting. Västernorrland är det enda landsting där försäljningen har ökat. Där såldes en procent mer antibiotika de senaste sex månaderna.

För att minska utvecklingen av antibiotikaresistens måste förbrukningen av antibiotika minska, enligt Smittskyddsinstitutet. Minskad förbrukning av antibiotika är också en del av regeringens överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting för att öka patientsäkerheten.