När Arbetsmiljöverket besökte Medhelp i Västerås i mars såg man flera problem som beror på den låga bemanningen.

Övertid är vanligt och dubbla arbetspass förekommer. Dessutom händer det ofta att personalen inte kan ta rast utan blir sittande vid sina skärmar och telefoner hela arbetstiden.

Personalen måste pendla

På grund av svårigheter att rekrytera personal till Medhelp i Västerås får företagets anställda i Eskilstuna regelbundet åka dit när det fattas personal.

Att lokalerna dessutom är dåliga vid Medhelp i Västerås förvärrar problemen. All verksamhet sker i ett och samma rum och det finns inget personalrum. Luften räcker inte till, det blir för varmt och kylaggregatet orsakar drag.

Systematiskt arbetsmiljöarbete saknas

Arbetsmiljöverket kräver nu ett systematiskt arbetsmiljöarbete från Medhelps sida, där även arbetstagarna ska delta. En skriftlig riskbedömning av arbetsförhållandena ska göras och en åtgärdsplan upprättas.

Vid en inspektion i september kommer Arbetsmiljöverket att kontrollera hur företaget har åtgärdat bristerna.